Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Voksenopplæring

Voksenopplæring

Retten til grunnskoleopplæring for voksne er hjemlet i opplæringsloven § 4A 1 og § 4A 2.
Spydeberg kommune er med i et interkommunalt samarbeid om Indre Østfold Voksenopplæringssenter (IØVO) i Askim.
All opplæring og alt undervisningsmateriell skal være gratis.

Vedrørende skyss gjelder § 7 i opplæringsloven for de som går inn under paragrafene nevnt over.
Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring.

Ytterligere informasjon om dine rettigheter og plikter mht norskopplæring kan du finne på denne siden: IMDI - norskopplæring for voksne innvandrere
Linker:

Opplæringsloven

Delta Voksenopplæring

Grunnskoleopplæring for voksne

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets lenkesamling